• nl
  • en

Disclaimer Entrada Group

De voorwaarden van deze disclaimer heeft betrekking op deze website www.entrada-restaurants.nl van Entrada Group. Wanneer u gebruik maakt van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden zoals in deze disclaimer beschreven.

VOORBEHOUD ARTIKELEN EN INFORMATIE PRODUCTEN EN DERDEN

De artikelen en informatie op entrada-restaurants.nl zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Entrada Group niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend en Entrada Group is niet aansprakelijk ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website.

Wanneer Entrada Group linkt naar websites van derden, aanvaart Entrada Group geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Entrada Group heeft de informatie op de gelinkte websites niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

AUTEURSRECHTEN

Verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie door derden is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van Entrada Group. Dit geldt voor alle content als teksten, grafisch materiaal en foto's. Daar waar Entrada Group met het gebruik van een tekst dan wel afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde is dit onbedoeld. De vermeende rechthebbende wordt in dat geval verzocht contact met ons op te nemen via
070 - 306 36 58 zodat Entrada Group dit kan corrigeren.

 

RECHTEN EN WIJZIGINGEN

Entrada Group behoudt het recht voor op elk moment de inhoud van deze disclaimer of overige informatie op de website aan te passen. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.